Giải quyết tranh chấp Dân sự

Vậy vai trò của luật sư ngày càng phát huy. Với kiến thức, kinh nghiệm và mối quan hệ của mình, luật sư sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Luật sư trong vụ án dân sự, kinh tế

Quá trình giải quyết vụ án dân sự có sự tham gia của cơ quan, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng. Mỗi chủ thể tham gia tố tụng đều được pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ cụ thể.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Chúng tôi tư vấn pháp luật dân sự tập trung chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn nhà đất, giao dịch dân sự, hôn nhân gia đình, thừa kế...