Gọi ngay cho Luật Sư khi thấy mình cần được tư vấn và bảo vệ pháp luật. Điện thoại: 0915821924

Dịch vụ pháp lý

Đất đai - Ly Hôn - Hình sự

Tư vấn luật đất đai, luật dân sự, luật hình sự, tư vấn thừa kế, tư vấn hôn nhân gia đình, đội ngũ luật sư Nhiều kinh nghiệm luôn đồng hành và hỗ trợ quý khách hàng trong đời sống thường nhật, thông qua nhiều dịch vụ pháp lý đa ...

Luật sư tham gia các vụ án phi hình sự

Luật sư bảo vệ đại diện trong giai đoạn chuẩn bị khi tham gia giải quyết vụ án phi hình sự là đảm nhận một phần về tư vấn, chuẩn bị và tranh tụng của mình trước tòa.

Doanh Nghiệp - giấy phép

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Luật sư tranh tụng các vụ án hình sự

Bằng hoạt động của mình, tổ chức luật sư góp phần tích cực bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần vào việc giải quyết các vụ án được khách quan, đúng ph...

dân sự - hành chính

Chúng tôi họat động về các lĩnh vực: Tham gia tố tụng; Đại diện ngoài tố tụng;Giải quyết các vụ án Hình sự, Dân sự; Kinh tế; Tư vấn pháp luật; Dịch vụ pháp lý khác...

phi hình sự - đất đai

Khởi kiện vụ án dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức, hoặc các chủ thể khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nộp đơn yêu cầu tòa án có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hay của ng...

Video Clips

Nội dung không có video.

[Học viện NetPro]