Phi Hình Sự

Ngày đăng: 2/17/2014 2:58:41 PM

Luật Gia Vũ Thị Cúc 

 

I- Tư vấn, đại diện theo ủy quyền

Các vụ án Hình sự;

Các vụ án Dân sự;

Các vụ án kinh tế;

Các vụ án hành chính;

Các vụ án lao động;

Ngoài ra còn tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp về các hợp đồng kinh tế; tư vấn đầu tư...

- Đại diện tranh tụng
- Đại diện giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

- Tranh tụng vụ án Kinh doanh – Thương mại
- Tranh tụng vụ án Lao động
- Tranh tụng luật đất đai

- Tranh tụng vụ án dân sự
-Tham gia Tranh tụng vụ án hình sự

 -Tham gia trong các giai đoạn Sơ thẩm và Phúc thẩm

Tham gia tư vấn trong giai đoạn Giám đốc thẩm và Tái thẩm


TAGs: tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam, dịch vụ làm thẻ apec, dịch vụ giải thể doanh nghiệp,