Hình Sự

Ngày đăng: 2/15/2014 8:58:52 PM

Giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, thuơng mại, đất đai, hôn nhân gia đình, hành chính

luật sư văn phòng luật sư an việt

 

·         LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

·         XEM CHI TIẾT CÁC LĨNH VỰC

Chuyên tư vấn, tranh tụng, đại diện theo ủy quyền các vụ án vụ án khó và phức tạp

I- Luật sư giải quyết án hành chính

II- Luật sư tranh tụng tại tòa  Hình sự, dân sự, nhà đất..
A- Luật sư tranh tụng giải quyết các vụ án khó về, làm sổ đỏ, hủy sổ đỏ, bồ thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng...

B- Luật sư tranh tụng vụ án Kinh tế, Kinh doanh – Thương mại

C- Luật sư tranh tụng vụ án Lao động
D- Luật sư tranh tụng luật đất đai
E- Luật sư tranh tụng vụ án dân sự 
F- Luật sư tranh tụng vụ án hình sự
III- Luật sư bào chữa giai đoạn Sơ thẩm và Phúc thẩm
IV- Luật sư tham gia giai đoạn Giám đốc thẩm và Tái thẩm

 

 


TAGs: