Dịch vụ pháp lý khác

Dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi các Luật sư hành nghề chuyên nghiệp nhằm giải quyết hoặc cung cấp các giải pháp pháp lý đối với các vấn đề phát sinh từ mọi hoạt động của đời sống cá nhân, tổ chức trong xã hội. Dịch vụ phá...

Luật sư chuyên các vụ án Phi hình Sự

Luật sư bảo vệ ngay trong giai đoạn chuẩn bị khi tham gia giải quyết vụ án phi hình sự là đảm nhận một phần về tư vấn, chuẩn bị và tranh tụng của mình trước tòa..

Phi hình sự hóa tội kinh doanh trái phép: Nên hay không?

Một nội dung đáng chú ý trong dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đang được giới hữu trách đưa ra bàn thảo là đề xuất phi hình sự hóa đối với hai tội danh: Tội kinh doanh trái phép và tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế.

Án phí, lệ phí tòa án

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ Nghị quyết số 11/2007/QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) ...