LUẬT SƯ BÀO CHỮA

Ngày đăng: 3/26/2015 11:14:53 AM

LUẬT SƯ BÀO CHỮA

 

Văn Phòng Luật An Việt hoạt động các lĩnh vực tranh tụng với các luật sư tham gia bào chữa các vụ án hình sự, dân sự lớn trên toàn quốc, các luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tham gia tố tụng, bào chữa tại tòa. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các yêu cầu sau:

-LUẬT SƯ RIÊNG

-LUẬT SƯ TRANH TỤNG VỤ ÁN DÂN SỰ – DOANH NGHIỆP

-LUẬT SƯ TRANH TỤNG HÌNH SỰ

Luật sư riêng cho các cá nhân, tổ chức.

Luật sư biện hộ, Bào chữa, Đại diện pháp luật cho các Cá nhân, Tổ chức và Doanh nghiệp theo các quy định của Pháp luật.

Luật sư vấn pháp luật, cung cấp hệ thống văn bản pháp luật thường xuyên cho các cá nhân, tổ chức và Doanh nghiệp.

Thẩm định pháp lý các hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, thanh tra giám sát hoạt động của bộ máy tổ chức doanh nghiệp theo ủy quyền.

Tham gia đàm phán thương thảo quyền lợi của Khách hàng, Tranh tụng tại tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo yêu cầu.

Thẩm định tư cách pháp lý, thông tin kinh doanh, và các hoạt động khác của các đối tác của Khách hàng theo yêu cầu.

Đại diện cho khách hàng để thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan Nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật.

+LUẬT SƯ RIÊNG

 Tư vấn pháp luật thường xuyên cho cá nhân, hộ gia đình;

•    Thực hiện các giao dịch dân sự, kinh tế theo uỷ quyền;

•    Tư vấn pháp lý và phòng ngừa rủi ro trong các giao dịch;

•    Tư vấn pháp luật chuyên nghành khi khách hàng có yêu cầu;

•    Luật sư bảo vệ quyền lợi và đại diện giải quyết tranh chấp;

•    Cung cấp các văn bản pháp luật mới nhất cho khách hàng khi có yêu cầu.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng dich vụ Luật sư riêng vui lòng liên hệ với để được các luật sư tư vấn, đại diện tiến hành các thủ tục.

Trân trọng!

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN VIỆT.

ĐC: A25/109 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội


TAGs: tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam, dịch vụ làm thẻ apec, dịch vụ giải thể doanh nghiệp,