HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KINH DOANH TƯ VẤN THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Ngày đăng: 9/27/2019 11:47:37 AM

Văn phòng Luật sư An Việt - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội hỗ trợ làm nhanh thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh, bổ sung mã ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp đang hoạt động thủ tục đơn giản thời gian nhanh chóng. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh, đăng ký thành lập công ty nhanh.

                    thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh tại hà nội

                          Thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục thành lập doanh nghiệp nhanh tại hà nội

Hồ sơ thành lập công ty gồm : 

Điều Lệ;

Giấy Đề Nghị Đăng Ký Kinh Doanh;

Giấy chứng thực cá nhân; chung cư 41 lê văn lương

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau:

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân: quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần: quy định lần lượt tại các Điều 21, 22 và 23 Luật Doanh nghiệp 2014.

Trình tự và thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền:

Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó, việc đăng ký doanh nghiệp được tiến hành tại cơ quan đăng ký kinh doanh, bao gồm các bước cụ thể sau:

Bước 1 : Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Người thành lập doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền (Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh) và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ căn hộ dlc nguyễn tuân

Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ.

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện bằng việc cơ quan đăng ký kinh doanh ghi vào sổ hồ sơ tiếp nhận của cơ quan mình, đồng thời trao cho người thành lập Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ hợp lệ. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ được coi là căn cứ để xác định thời hạn thực hiện trách nhiệm đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh. Cũng chính vì thế mà giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ là cơ sở pháp lý để người thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện quyền khiếu nại của mình trong trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh không cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng thời hạn và không có thông báo về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3 : Phòng đăng ký kinh doanh Xem xét tính hợp lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp tham gia thị trường, Luật Doanh nghiệp 2014 đã giảm thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp còn xuống còn tối đa 3 ngày làm việc. Cụ thể hóa quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Tài chính để ban hàng Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp và thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Theo đó, Hệ thống đăng ký thuế tự động tạo mã số thuế mà không cần sự kiểm tra, xem xét của cán bộ đăng ký thuế.

Đăng ký kinh doanh công ty có những quyền hạn và nghĩa vụ sau đây :

1. Công ty có các quyền sau:

a. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

b. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

c. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

d. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

e. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. mua xốp bọc hàng

f. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.

g. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

h. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

i. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật

k. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

l. Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

m. Quyền khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Công ty có các nghĩa vụ sau:

a. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

b. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

c. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

d. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

e. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

f. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

g. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

h. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.

i. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Chi tiết liên hệ : Văn Phòng Luật Sư An Việt

Số điện thoại : 0944 555 975

Hotline : 0982 205 385

Email : luatsuhanoi.info@gmail.com


TAGs: tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam, dịch vụ làm thẻ apec, dịch vụ giải thể doanh nghiệp,