GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Ngày đăng: 4/22/2015 2:31:33 PM

GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải;
Về bồi thường thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
Về bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn lao động, tai nạn liên quan đến an toàn lao động;
Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động;
Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động.

CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Văn phòng chúng tôi có chuyên gia, luật sư với hơn 20 năm kinh nghiệp về luật Lao Động, Luật Hành chính có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp thực tế, thường xuyên cập nhật và hiểu rõ các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm, công đoàn sẽ tư vấn cho Quý khách hàng từ việc đánh giá mức độ, phạm vi tranh chấp, đề xuất phương hướng giải quyết tranh chấp đến việc đại diện để hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động tại các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bước 1: Xác định điều kiện khởi kiện

1. Xác định quyền khởi kiện:

a/ Người khởi kiện là người lao động:

Người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên có quyền tự mình khởi kiện; Nếu người khởi kiện dưới 15 tuổi ( Trong trường hợp tham gia quan hệ lao động) có quyền và lợi ích bị tranh chấp thì người khởi kiện phải thông qua người đại diện hợp pháp (cha mẹ, người giám hộ) để khởi kiện.

b/  Người khởi kiện là người sử dụng lao động

·         Nếu người sử dụng lao động là cá nhân thì phải đủ 18 tuổi trở lên;

·         Nếu người sử dung lao động là pháp nhân thì người khởi kiện là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân (Tổng giám đốc, giám đốc) hoặc là người được ủy quyền hợp pháp.

2. Điều kiện về hòa giải tại cơ sở:

Trong các vụ án tranh chấp lao động điều kiện hòa giải tại cơ sở là bắt buộc là điều kiện cần thiết trước khi tiến hành thủ tục khởi kiện tại Tòa án.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện

1.  Đơn khởi kiện

2. Thu thập chứng cứ tài liệu để chứng minh quyền khởi kiện

Phụ thuộc vào tranh chấp mà các tài liệu cần thiết, tuy nhiên thông thường các chứng cứ, tài liệu để chứng minh quyền khởi kiện bao gồm:

·         Hợp đồng lao động, hoặc quyết định vào làm việc;

·         Các tài liệu chứng minh sự kiện tranh chấp giữa các bên như: Quyết định kỷ luật sa thải (Đối với các tranh chấp về kỷ luật lao động theo hình thức sa thải); Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động (đối với tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động); Bản cam kết về thời gian làm việc bắt buộc cho doanh nghiệp sau khi được đào tạo (đối với tranh chấp về đòi bồi thường phí đào tạo)…vv.

·         Biên bản hòa giải không thành (Đối với tranh chấp lao động cá nhân bắt buộc phải qua hòa giải tại cơ sở); Quyết định giải quyết của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh (đối với tranh chấp lao động tập thể).

Bước 3: Nộp đơn khởi kiện, tạm ứng án phí

1. Người khởi kiện nộp đơn khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết bằng cách nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc Nộp hồ sơ khởi kiện bằng đường bưu điện.

2. Sau khi nhận được thông báo của Tòa án về việc nhận đơn khởi kiện và thông báo nộp tiền tạm ứng án phí; Người khởi kiện phải đến Cơ quan thi hành án nộp tiền tạm ứng án phí theo thông báo của Tòa án để tòa án tiến hành thụ lý vụ án.

Bước 4: Tham gia phiên Tòa

Sau khi tòa án tiến hành thụ lý giải quyết vụ án, người khởi kiện phải tham gia phiên tòa khi được tòa án triệu tập. Nếu không tham gia phiên tòa phải có lý do chính đáng và gửi tới tòa án.


TAGs: tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn đầu tư nước ngoài tại việt nam, dịch vụ làm thẻ apec, dịch vụ giải thể doanh nghiệp,

Bài viết liên quan