Tội giết người theo điều luật hình sự

Tội giết người được quy định tại điều 93, luật hình sự năm 2009: Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

Hỗ trợ luật sư tư vấn luật

Văn phòng chúng tôi hoạt động chính về lĩnh vực pháp lý, các luật sư có kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực, tư vấn tranh tụng, bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ, khách hàng trong và ngoài nước

luật sư hà nội - luật sư tại hà nội

Luật sư tham gia hoạt động trong các lĩnh vực: Đại diện và tranh tụng tại Tòa án các vụ việc về Doanh nghiệp, kinh tế, Hình sự, hôn nhân gia đình, các vụ án dân sự,....

Luật sư tranh tụng

Chúng tôi hoạt động các lĩnh vực sau: